Tekenlessen voor basisscholen die ondersteuning in creativiteit willen. De tekenlessen komt ten goede voor:

  • Emotionele expressie
  • Taalontwikkeling
  • Concentratie
  • Fantasieën
  • Motoriek
  • Cognitieve expressie
  • Sociale vaardigheden

Ik focus mij op de kinderen wat ze kunnen; dus hun kracht, hun kwaliteiten en op ieders unieke eigen manier.

Het tekenproject “Elk kind is uniek” bestaat uit 10 tekenlessen. Aan elke tekenles wordt een thema verbonden die in lijn is met dit tekenproject.

De tekenles is om kinderen te stimuleren om zich te uiten d.m.v. tekenen met verschillende materialen. De tekenlessen zijn voor kinderen die tijdelijk extra aandacht kunnen gebruiken of extra sterk moeten zijn door vervelende gebeurtenissen thuis. Ik help ze te ontspannen en te uiten door creatief met ze bezig te zijn. Dit is meestal makkelijker dan praten.

Doelgroep: kinderen van 4 t/m 12 jaar

Werkwijze van tekenlessen op basisscholen

Aan elke tekenles wordt een onderwerp gekoppeld dat in lijn staan met ‘Je unieke ik.’ om het onderwerp te begrijpen mogen de kinderen er even over praten, plaatjes bekijken en/of ter voorbereiding op het tekenen, leuke oefeningen (10 min.) doen, zodat ze even hun energie kwijt kunnen, vooral fijn voor de kinderen die niet stil kunnen zitten.

De oefeningen hebben altijd te maken met het thema en/of de tekenopdracht o.a.:

  • Klap en stap oefeningen bij ritmisch tekenen.
  • Met een lintje aan een stokje, golven door de lucht maken.
  • Robotlopen als we met vaste vormen gaan werken.

Na de tekenopdracht evalueren we met z’n allen door iedereen om de beurt iets te laten vertellen over zijn/haar tekening of knutselwerk zodat elke werkje onder de aandacht komt en de hele groep erbij wordt betrokken.

Doel

Het zal een kind bewuster worden van zijn eigen houding, doen en kunnen, creatiever laten denken in zijn ontwikkelingsfase en meer zelfvertrouwen krijgen. Zodat ze zelf inzien dat ieder kind uniek is en iedereen alles op zijn eigen manier doet. Door dát te bewonderen neemt eigenwaarde en respect naar anderen toe, gepaard met positieve emoties en neemt ongewenst gedrag af.

De rol die ik als tekenbegeleider hierin speel is om de creativiteit in algemene zin te stimuleren. Daarbij geef ik bij elke tekenles alle kinderen de aandacht door hun werk positief te benaderen met waarderende woorden en de andere kinderen daarbij te betrekken. Juist doordat we met een kleine groep werken is dit mogelijk.

Het proces, dus hoe de kunstwerken tot stand zijn gekomen is belangrijk. Op een speelse en ontspannen manier inspireer en stimuleer ik als tekendocente het vermogen van het kind tot expressiviteit. Daarnaast krijgt het kind op een leuke en speelse wijze inzicht in zichzelf.

Er wordt op school en voor de ouders van de kinderen een tentoonstelling van de kunstwerken gehouden. Iedereen kan dan zien wat er tot stand is gekomen uit ’t project “Elk kind is uniek”.

 

%d bloggers liken dit: